Nieuws

Bestuurscentrum gemeente Sudwest Fryslân

Het bestuurshuis van de gemeente Sudwest Fryslân is nu officieel in gebruik genomen. Technion Ingenieurs- en Adviesburo heeft de installaties ontworpen van dit mooie project.

Nieuwbouw van het verpleeghuis Klaasje Zevenster in Amstelveen

Weer een mooi project opgeleverd door Technion. In Amstelveen is het nieuwbouwproject van het verpleeghuis Klaasje Zevenster opgeleverd. Technion heeft diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe zorgoproepsysteem (op basis van Wifi / smartphone), zoals: – Vervaardigen van een PVE betreffende uitgangspunten zorgoproep; – Aanbesteding onder diverse zorgleveranciers; – Controle werkstukken zorgleverancier; – Controle kwaliteit installatie werkzaamheden; – Vooroplevering en oplevering; – Onderhoudscontract…

WoonZorgcentrum De Westerkim

Na een spannende offerte ronde en presentaties is ons de opdracht gegund voor het nieuwbouwproject WoonZorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen. Bij dit project zullen duurzame technische oplossingen worden toegepast.

Nieuw kindcentrum in Leeuwarden–west

Op 3 oktober jl. zijn de overeenkomsten ondertekend voor het ontwerpteam IKC Eigen Wijs met Adema Architecten, Technion adviseurs en  Jansen Wesselink. Namens Proloog is een handtekening gezet door Albert Helder (College van Bestuur). Openbare basisschool De Wester en school voor speciaal basisonderwijs De Trilker, die beide vallen onder de openbare onderwijskoepel Stichting Proloog, en de Stichting Kinderopvang…

Start appartementencomplex Harvest

De bouw van het appartementencomplex, bestaande uit 177 appartementen, is gestart. Het complex Harvest komt aan de Oude Haagweg in Den Haag. Voor de opdrachtgever van dit complex, Van der Vorm Vastgoed, heeft Technion een installatiebestek gemaakt. Ook de uitvoering van dit project wordt door Technion begeleidt.

Opening Studentencampus Stieltjesweg TU Delft

Donderdag 28 september was de feestelijke viering en opening van de nieuwe studentencampus Stieltjesweg TU Delft. In het voormalige kantoor van Deltares en de nieuwbouw van de toren is een studentencomplex van 30.000 m2 gerealiseerd. Bij dit project stond de student en zijn wensen centraal. In de 75 m hoge toren zijn 525 zelfstandige studentenunits…

ANNULERING FRISIAN POLO TROPHY

Persbericht: In goed overleg en op advies van onze toernooi directeur Aki van Sandel is de Speedbooks Frisian Polo Trophy, waarbij Technion ook teamsponsor van is, geannuleerd. We kunnen de veiligheid voor spelers en paarden niet garanderen gezien de gesteldheid van het veld. Onze experts hebben er alles aan gedaan om het veld speelklaar te…

Nieuwbouw crematorium Oldenzaal

Op 1 september jl. is de officiële starthandeling verricht voor de nieuwbouw crematorium te Oldenzaal. Ook Ingenieurs- en adviesburo Technion is bij dit nieuwbouwproject betrokken op het gebied van E en W advies. Volgend jaar juli staat de oplevering gepland.

Kinderdag met een lach

Op woensdag 28 juni 2017 was de zesde editie van de “Kinderdag met een lach”. Het beloofde ook dit jaar weer een vrolijke en onvergetelijke dag te worden voor kinderen die langdurig onder behandeling staan en daardoor regelmatig moeten terugkeren naar het ziekenhuis. JCI Heerenveen nodigt deze kinderen, samen met de ouders, broertjes en zusjes,…