Ingenieurs- en adviesburo Technion B.V.

Technion adviseurs is een onafhankelijke specialist die bestaat uit een enthousiaste groep medewerkers. Met een persoonlijke benadering en gericht op de toekomst, leveren wij oplossingen voor nieuwbouw, renovatie, utiliteit, industrie en woningbouw.

Alles grijpt in elkaar. Infrastructuur, milieu en gebouwen, los van elkaar maar tegelijkertijd ook afhankelijk van elkaar. De samenleving vormgeven, met de kennis van nu en inspelend op de toekomst. Een heldere blik op het probleem en creatief in de oplossing.

Onze visie is dat alle installaties in een gebouw perfect op elkaar moeten zijn afgestemd. Zo faciliteren ze, als een organisch geheel, het optimale woon- en werkklimaat. Wij zijn uw partner van initiatieffase tot oplevering en beheer & onderhoud. Bij elke te nemen stap gebruiken we onze expertise. Onze procesmanagers, projectleiders en engineers, luisteren naar de wensen van opdrachtgever en eindgebruiker. Als één team met een gezamenlijk doel, worden hierdoor alle technische installaties optimaal geïntegreerd en op elkaar afgestemd. U merkt dit in kwaliteit en gunstige investerings- en exploitatiekosten.

 

Recente berichten

Bestuurscentrum gemeente Sudwest Fryslân

Het bestuurshuis van de gemeente Sudwest Fryslân is nu officieel in gebruik genomen. Technion Ingenieurs- en Adviesburo heeft de installaties ontworpen van dit mooie project.

Nieuwbouw van het verpleeghuis Klaasje Zevenster in Amstelveen

Weer een mooi project opgeleverd door Technion. In Amstelveen is het nieuwbouwproject van het verpleeghuis Klaasje Zevenster opgeleverd. Technion heeft diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe zorgoproepsysteem (op basis van Wifi / smartphone), zoals: – Vervaardigen van een PVE betreffende uitgangspunten zorgoproep; – Aanbesteding onder diverse zorgleveranciers; – Controle werkstukken zorgleverancier; – Controle kwaliteit installatie werkzaamheden; – Vooroplevering en oplevering; – Onderhoudscontract…

WoonZorgcentrum De Westerkim

Na een spannende offerte ronde en presentaties is ons de opdracht gegund voor het nieuwbouwproject WoonZorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen. Bij dit project zullen duurzame technische oplossingen worden toegepast.

Nieuw kindcentrum in Leeuwarden–west

Op 3 oktober jl. zijn de overeenkomsten ondertekend voor het ontwerpteam IKC Eigen Wijs met Adema Architecten, Technion adviseurs en  Jansen Wesselink. Namens Proloog is een handtekening gezet door Albert Helder (College van Bestuur). Openbare basisschool De Wester en school voor speciaal basisonderwijs De Trilker, die beide vallen onder de openbare onderwijskoepel Stichting Proloog, en de Stichting Kinderopvang…

Alle berichten
Recente projecten
Alle projecten