Wat je moet weten over de nieuwe BENG-indicatoren!

28 november 2018 | Ontwikkeling

Onze Collega Fayco Schaaf was vorige week aanwezig bij het congres Energieprestatie 2.0. Tijdens dit congres werden de nieuwe BENG-indicatoren bekend gemaakt. De nieuwe (concept-)waarden verschillen aanzienlijk van de in 2015 gepubliceerde ‘voorgenomen’ BENG-eisen. In eerste instantie lijkt dit misschien een behoorlijke afwaardering van de voorgenomen ambitie voor een duurzame omgeving, maar is dat wel echt zo?
Er komt namelijk een nieuwe berekeningsmethode (NTA 8800), die ten grondslag ligt aan de nieuwe energieprestatie. Deze kan simpelweg niet vergeleken worden met de huidige berekeningsmethodiek conform de NEN 7120. Verschillende gebouwen (waaronder appartementsgebouwen) konden niet of nauwelijks voldoen aan deze criteria, waardoor er nu onderscheid is aangebracht én criteria zijn aangepast. Ook de kostenconsequenties zijn meegenomen in de nieuwe concept waarden. Zoals aangeven zijn dit ??????? ???????, waarbij wij verwachten dat deze op verschillende terreinen nog aangepast worden. 

Indien men hier niet op wil wachten en/of naar de toekomst wil kijken, adviseren wij ENG (Energie Neutrale Gebouw) in plaats van BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouw)!