Wat is jouw toekomstvisie voor zorgdomotica?

13 januari 2020 | Whitepaper

Wie zorg zegt, zegt ook domotica. Bijna alle zorginstelling maken vandaag de dag, op wat voor manier dan ook, gebruik van domotica. De ene zorginstelling op grote schaal en de andere op veel kleinere. Toch hebben de zorginstellingen één ding gemeen: zonder visie voor de domotica-installatie zijn ze onvoldoende voorbereid op de toekomst.  

Uitdagingen

Het ontwikkelen van een zorgdomotica-installatie brengt namelijk verschillende uitdagingen met zich mee. Door een veranderende markt die continu in ontwikkeling is, is het lastig om je als zorginstelling voor te bereiden op de toekomst. Want niet alleen de domotica verbetert, maar ook de wijze waarop we hiermee om gaan ontwikkelt zich. De technieken de we vandaag zien, zullen we over 10 jaar misschien al lang niet meer gebruiken.

Een goede visie

Door een visie voor zorgdomotica te ontwikkelen kun je je als zorginstelling voorbereiden op de toekomst. Een goede visie zorgt er voor dat je de komende jaren kunt anticiperen, zonder dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn. Maar wat zijn kenmerken van een goede visie? Allereerst moet de domotica-installatie niet op basis van het huidige type zorgcliënt ontworpen worden. De gekozen domotica-installatie staat namelijk los van het type cliënt. De installatie moet dusdanig ontworpen worden dat veranderingen in zorg en capaciteit mogelijk zijn. Ook moet in de visie duidelijk worden hoe er wordt omgegaan met bepaalde technieken die in de toekomst wellicht vervangen worden, of niet meer beschikbaar zijn.

Toekomstontwikkelingen

Zo zijn er een aantal toekomstontwikkelingen waar je in de (nabije)toekomst rekening mee moet houden. Zo zien we dat preventie en het zolang mogelijk thuishouden van cliënten een steeds grotere focus krijgt. Hierdoor gaan we meer gebruik maken van virtuele zorg middels beeld en spraak. Ook digitale monitoring gaat een grotere rol spelen. Verpleegkundigen en doctoren kunnen dan op afstand allerlei meetwaardes van cliënten in de gaten houden. Een andere trend die veel verandering met zich mee brengt is de integratie van losse devices in een mobiel device. Alle informatie komt dan binnen op één apparaat, waardoor data makkelijker te koppelen is. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de domotica-installatie en de wijze waarop verpleging, doctoren en cliënten hier mee omgaan.

Onderzoek

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn er nog andere aspecten, vragen en onderwerpen die op je af komen wanneer je een visie m.b.t. tot een domotica-installatie ontwikkelt. Dit gaf Leon van der Horst het idee om onderzoek te doen naar dit specifieke onderwerp. Dit onderzoek, gecombineerd met zijn jarenlange ervaring in de zorgdomotica, resulteerde in een whitepaper.

Ben je geïnteresseerd in de whitepaper? Vraag de whitepaper gratis aan en ontvang hem persoonlijk!

    De whitepaper is gericht aan professionals die werkzaam zijn binnen zorginstellingen.