BREEAM Auto Bourguignon Leeuwarden

10 februari 2016 | Nieuws

Voor de revitalisatie en upgrading van Auto Bourguignon in Leeuwarden heeft Technion de installatieadvisering en het BREEAM –traject begeleid.

De opdrachtgever wilde graag dat de verbouw op een duurzame manier zou worden gerealiseerd. Het diende ook als voorbeeld voor andere bedrijven en gebouwen.

In het  voortraject hebben wij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vervolgens is er een technische omschrijving gemaakt met ontwerptekeningen van de installaties en de bouwfysica. Een commission-manager heeft tijdens de bouwvoorbereiding en gedurende het werk toezicht gehouden en het BREEAM-traject begeleid. Dit heeft geresulteerd in een gebouw dat meer dan 60% energie bespaart op verwarming en koeling en voldoet aan de op één na hoogste klasse in de BREEAM, namelijk Excellent.

Het gebouw is voorzien van meerdere duurzame installatieconcepten.

Naast de  installatieadvisering hebben wij ook zorg gedragen voor de bouwfysica aspecten, o.a. berekeningen voor de omgevingsvergunning, brandtechnische advisering, advisering op het gebied van geluid/akoestiek en het uitvoeren van een thermische scan voor de oplevering van het gebouw.