Verduurzaming Sportcentrum Kardinge, Groningen

Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Architect
De Zwarte Hond
Projectstatus
Aanvang: 2013
Opgeleverd: 2013
Omschrijving

Sportcentrum Kardinge is op twee fronten aangepakt.
De verouderde energievoorziening heeft plaats gemaakt voor een in het gemeentelijk beleid passende biomassa voorziening. Hiermee is het gasverbruik geminimaliseerd. Eigen beschikbaar snoeihout en snoeiafval dienen als brandstof voor de ketel. Daarnaast zijn de entree, sporthal, balie en restauratieve voorzieningen uitgebreid en aangepast. Ook heeft het Alfa College een aantal nieuwe leslokalen direct naast de nieuw te bouwen sporthal in gebruik genomen.

Technion adviseurs heeft een duurzaamheidsstudie uitgevoerd die heeft geleid tot onderzoek van een 7-tal mogelijke varianten en combinaties.

Investering, CO2 besparing, exploitatie, onderhoud, uitstraling zijn onder andere criteria voor besluit geweest. Uiteindelijk is gekozen voor een 100% biomassa-installatie.

Wij hebben tevens de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding in opdracht voor Fase 2 (uitbreiding Alfacollege met leslokalen, sporthal en renovatie entree– en winkelgebied). Verder wordt er LED verlichting aangebracht in de 400 meter ijsbaan en ijshockeyhal. Daken worden daar waar mogelijk voorzien van PV panelen om het duurzame karakter te benadrukken.