Breeam Auto Bourguignon, Leeuwarden

Opdrachtgever
Auto Bourguignon
Architect
Jacobs Architecten
Projectstatus
Aanvang: 2015
Opgeleverd: 2015
Duurzaamheidsscore
BREEAM score: Excellent
Omschrijving

Voor Auto Bourguignon hebben wij de installatieadvisering en het BREEAM-traject begeleid voor de revitalisatie van het gebouw van Auto Bourguignon te Leeuwarden. Door de opdrachtgever is de wens uitgesproken de verbouw op een duurzame manier te realiseren om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven en gebouwen.
In het voortraject hebben wij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, om vervolgens een technische omschrijving te maken, met ontwerptekeningen van de installaties en de bouwfysica. Tijdens de bouwvoorbereiding en het werk zelf is een commission-manager aangesteld om toe te zien op de uitvoering en om het BREEAM traject te begeleiden. Dit heeft geresulteerd in een gebouw dat meer dan 60% energie bespaart op verwarming en koeling en voldoet aan de op één na hoogste klasse in de BREEAM, namelijk Excellent.

Het gebouw is voorzien van meerdere duurzame installatieconcepten. Zo is voor de verwarming en koeling gekozen voor een lucht/water warmtepomp en is de ventilatie uitgevoerd als een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning. Daarnaast zijn alle waterkranen zelfsluitend uitgevoerd en de hoofdverbruikers (water en elektra) voorzien van meters. Alle meters en installatieonderdelen zijn aangesloten op een gebouwbeheersysteem, waarmee het gebouw op afstand kan worden gemonitoord.

Naast de installatieadvisering hebben wij ook zorg gedragen voor de bouwfysica. Hiervoor zijn onder andere de benodigde berekeningen verzorgd voor de omgevingsvergunning, brandtechnische advisering, advisering op het gebied van geluid/akoestiek en is voor de oplevering een thermische scan van het gebouw uitgevoerd.