PI De Boschpoort, Breda

Projectstatus
Aanvang: 2010
Opgeleverd: 2013
Omschrijving

Opstellen van een vraagspecificatie en daaropvolgend uitvoeren van de Toetsing en Acceptatie ten behoeve van de vervanging van de bestaande meet- en regelinstallaties inclusief het daaropvolgende onderhoud gedurende 12 jaar op basis van een UAV-gc contract.

De bestaande meet- en regelinstallaties bestaan uit een 25-tal regelkasten in de diverse bouwdelen binnen een beveiligde perimeter. Deze regelkasten worden allen vervangen zonder dat er sprake is van beperking in beschikbaarheid.

Foto’s: website DJI