Markt 058

Opdrachtgever
Leyten Vastgoedexploitaitie B.V.
Architect
Spruit de Jong Hering (oorspronkelijk) De Zwarte Hond (delen transformatie)
Projectstatus
Aanvang: 2017
Opgeleverd: 2019
Projectomvang

500 studentenwoningen; Ca. 5000 m2 kantoorruimte; Ca. 5000 m2 Commerciële ruimte; Gebouwde parkeervoorziening (650 pp)

Discipline(-s)
Werktuigkundig, Elektrotechnisch, Bouwfysica
Werkzaamheden
Markt058 betreft de transformatie van het voormalige Aegonkantoor in Leeuwarden. Het kantoorgebouw ter grootte van ruim 32.000 m2 ligt direct tegenover het station aan de looproute naar de binnenstad van Leeuwar-den. Leyten heeft het gebouw halverwege 2017 aangekocht en wil het in de komende 2 jaar transformeren naar een “mixed-use gebouw” met onder andere 500 studentenwoningen, 4000-6000 m2 kantoorruimte en een commercieel programma waaronder horeca op de begane grond.
Voor de transformatie van het voormalig Aegon kantoor naar het multifunctionele gebouw Markt 058 heeft Tech-nion een energieconcept ontwikkeld voor verduurzaming van het voormalige pand. In het voortraject zijn diverse haalbaarheid studies verricht en is in combinatie met Technion de subsidie aan-vraag begeleid. Daarna heeft Technion het energieconcept vertaald naar een installatieconcept en een definitief ontwerp opgesteld wat als uitvraag bij marktpartijen is neergelegd. Na aanbesteding doet Technion uitvoerings-begeleiding van dit project. Tevens heeft Technion alle bouwfysische werkzaamheden verzorgd ten aanzien van de vergunningverlening en duurzaamheid.
Omschrijving