De Lijsterhof

Opdrachtgever
PCO de Gelderse Vallei en Gemeente Barneveld
Architect
RoosRos Architecten
Projectstatus
Aanvang: 2015
Opgeleverd: 2017
Projectomvang

2.160 m2 bvo

Discipline(-s)
Werktuigkundig, Elektrotechnisch, Bouwfysica
Werkzaamheden

Bouwfysica: Akoestiek, (intern, nagalm en geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructies), brandveiligheid, EPC berekening.

Duurzaamheidscore:

Schoolgebouw · E/E = 0,0. Op basis van bi-valent systeem Inclusief WKO en PV opstelling energie neutraal gebouw.

Technion adviseurs is verantwoordelijk voor het ontwerp en uitvoeringsbegeleiding

Omschrijving

Het project omvat het renoveren van bestaande gymzaal en balletruimten, het slopen en hiervoor vervangende nieuwbouw voor de scholen De Fontein en de Prins Willem Alexanderschool. In het gebouw zijn tevens weer ruimten opgenomen voor de kinderopvang.
In de renovatie zijn de volgende ruimten gerealiseerd: kleedruimten, doucheruimten, sportzalen, bergingen, kantine, mindervalide toilet, wachtruimten, balletzaal.
In de nieuwbouw zijn de volgende ruimten gerealiseerd: leslokalen, speellokalen, spreekruimten, uitloopruimten, leer-pleinen, peuterspeelzalen, personeel, keuken, aula, Kantoren voor administratief en directie personeel, mindervalide toilet ,terrein, (speelplaatsen met speelmeubilair), opslagruimten.
Het gebouw is voorzien van de laatste technieken in de volgende installaties: elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, transport installaties.