Opening Nieuwe School De Jutter Vlieland

8 april 2016 | Nieuws

Vandaag is  de nieuwe school De Jutter op Vlieland-Oost feestelijk geopend.

Onder een dak zitten nu de basisschool (voorheen de Zeester) en het VMBO (voorheen de Krijtenburg). Ook de bibliotheek en de kinderopvang zijn in het nieuwe gebouw gehuisvest. Met de nieuwe huisvesting kunnen de gebruikers op alle fronten met elkaar samenwerken. Naast de kernvoorziening met opvang en onderwijs is er ruimte voor ondersteunende voorzieningen als de bibliotheek, sociaal-cultureel werk en muziekonderwijs. Het is de bedoeling gebruik te maken van elkaars talent, kennis en leren van elkaar. De Brede School moet bijdragen aan de kwaliteit en levensvatbaarheid van de onderwijsvoorzieningen op Vlieland.

Door toepassing van BaOpt klimatisering, aardwarmte, LED-verlichting en PV-panelen is een bijzonder energiezuigig gebouw gerealiseerd.