Nieuwbouw van het verpleeghuis Klaasje Zevenster in Amstelveen

31 januari 2018 | Nieuws

Weer een mooi project opgeleverd door Technion.

In Amstelveen is het nieuwbouwproject van het verpleeghuis Klaasje Zevenster opgeleverd.

Technion heeft diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe zorgoproepsysteem (op basis van Wifi / smartphone), zoals:
– Vervaardigen van een PVE betreffende uitgangspunten zorgoproep;
– Aanbesteding onder diverse zorgleveranciers;
– Controle werkstukken zorgleverancier;
– Controle kwaliteit installatie werkzaamheden;
– Vooroplevering en oplevering;
– Onderhoudscontract regelen.