Nieuw kindcentrum in Leeuwarden–west

18 oktober 2017 | Nieuws

Op 3 oktober jl. zijn de overeenkomsten ondertekend voor het ontwerpteam IKC Eigen Wijs met Adema Architecten, Technion adviseurs en  Jansen Wesselink. Namens Proloog is een handtekening gezet door Albert Helder (College van Bestuur).

Openbare basisschool De Wester en school voor speciaal basisonderwijs De Trilker, die beide vallen onder de openbare onderwijskoepel Stichting Proloog, en de Stichting Kinderopvang Friesland vormen vanaf 2019 een integraal kindcentrum in Leeuwarden.

Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie van De Trilker aan de Verdistraat in Leeuwarden. Er blijven wel aparte groepen voor speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs bestaan, maar zullen, waar mogelijk en gewenst, samenwerken bij activiteiten.

De planning is dat het nieuwe gebouw, IKC Talentencampus Eigen Wijs genaamd, voor de zomervakantie 2019 gereed is.

Zie het persbericht van Proloog.