Verduurzaming

Wij worden veelvuldig ingeschakeld als duurzaamheidadviseur bij vernieuwende vraagstukken. Om te komen tot een duurzaam gebouw, moet niet alleen een energiezuinig gebouw, maar vooral ook een gebouw met een goed binnenklimaat gerealiseerd worden. Een gebouw waar medewerkers zich veilig voelen, graag verblijven en optimaal kunnen presteren.

De kernambities voor een succesvol gebouw moeten liggen in energiezuinigheid, duurzaamheid, leefbaarheid en comfort, veiligheid en flexibiliteit. Een duurzaam, energiezuinig gebouw zonder comfort resulteert niet in een tevreden gebruiker. Het is de mix van de kernambities die bijdraagt aan het succes.

Zowel bij het ontwerp als bij de realisatie van het project houden wij rekening met de bestaande wettelijke eisen, zoals arbonormen en milieuwetgeving. Daarvoor voeren wij alle benodigde inspecties uit en adviseren wij over de noodzakelijke maatregelen.

 

De juiste balans

In onze optiek is het bij elk project  weer een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het beschikbare budget versus energiebesparing, waterbesparing, duurzame materialen, flexibiliteit en comfort. Omdat voor elk project de uitgangspunten en randvoorwaarden verschillend zijn, leidt het vinden van deze balans steeds tot andere oplossingen.

Wij beschikken over veel expertise op het gebied van duurzame bouwprojecten en ondersteunen u graag bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Door in een vroeg stadium de haalbaarheid van duurzame toepassingen te toetsen, is de kans op wijzigingen van uitgangspunten in een later stadium minder groot.