Bouwfysica en de gebouwde omgeving

Bouwfysica behandelt het comfort in de gebouwde omgeving. Wensen van de opdrachtgever en eisen van de gebruiker komen samen. Juist bij comfort spelen subjectiviteit, beleving en gevoel een grote rol.

Daarom moet eerst de vraag helder zijn: welk comfort is precies gewenst? Wat zijn de marges en hoe vaak per jaar mogen die worden opgezocht? Licht en lucht, ventilatie, vocht en tocht, samen bepalen ze het comfort. Bouwfysica wil zo weinig mogelijk ‘techniek’ – uiteindelijk zijn en blijven het kunstgrepen. Voorkomen is beter. Goed gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen dus. Natuurlijke ventilatie, daglicht, zonne- en windenergie. De oplossing is zelden ‘standaard’. Integratie van de kennis & kunde van alle betrokken partijen is een must.

Samenwerking
Samenwerken met installatietechnici, maar ook met constructeur en bouwtechnicus. Integratie vanaf het eerste concept tot en met het laatste detail. Alleen dan ontwikkel je wat nodig is: niet alledaagse oplossingen, nét even anders, geen optelsom van goede oplossingen op deelgebieden, maar de beste oplossing voor het totaal. Technion adviseurs houdt zich binnen de bouwfysica bezig met onderstaande deelgebieden:

  • Geluid
  • Energie
  • (Dag)licht
  • Zon en schaduw

Andere berekeningen die toegepast kunnen worden om te onderbouwen dat de in het Bouwbesluit voorgeschreven prestaties worden gerealiseerd zijn onder andere het berekenen van de brandwerendheid van draag- en scheidingsconstructies en de opvang- en doorstroomcapaciteit van trappenhuizen.

In sommige gevallen kunnen berekeningen een hulpmiddel zijn om materiaalkosten te besparen. Wij kunnen u hiervan de voorbeelden geven.

In een groot aantal woongebouwen is nog veel winst is te behalen op het gebied van energiebesparing en comfort. Vaak is sprake van een onnodig hoog energiegebruik en geluid- en behaaglijkheidsklachten (te warm/koud). Met relatief eenvoudige/goedkope maatregelen kan al energie worden bespaard en een verbetering van het comfort worden gerealiseerd.

Door installaties goed in te regelen, leidingen, afsluiters, kleppen en pompen te isoleren wordt onnodig warmteverlies gereduceerd waardoor energie en kosten worden bespaard. Kies daarnaast bij vervanging voor nieuwe energiezuinige installaties en –onderdelen. Met een goed inregelde installatie kan in alle appartementen een behaaglijk binnenklimaat worden gerealiseerd en kunnen geluidsklachten voorkomen worden.

Met bemetering per appartement kan het energieverbruik per appartement worden bepaald, wordt inzicht gekregen in het energieverbruik en kan tevens worden voldaan aan de Warmtewet.

Als onafhankelijk adviseur kunnen wij  de installatie in uw woongebouw opnemen en een voorstel maken voor onderhoud en optimalisatie van de installatie. Op basis van onze jarenlange ervaring en kennis op dit gebied durven wij te stellen dat minimaal 10% op uw energiekosten bespaard kan worden en dat comfortklachten gereduceerd kunnen worden.