Beheer & onderhoud

Met een conditiemeting volgens NEN 2767 kunnen we objectief en eenduidig de conditie van bouw- en installatiedelen vastleggen. Deze meting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Aan de hand van deze meting wordt een Meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld (MJOB).

Onderhoud brengt kosten met zich mee. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt gezien als voorwaarde voor de beheersing van deze onderhoudskosten, omdat deze inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Onze gecertificeerde inspecteurs kunnen voor u een conditiemeting uitvoeren voor het bepalen van een nulsituatie, het auditen van de prestaties van uw onderhoudsmedewerkers of voor het vervaardigen van een betrouwbare digitaal gestandaardiseerde MJOB. Hiermee heeft u een belangrijke managementtool in handen, waarmee u naast locatie, flexibiliteit, gebruikskwaliteit en maatschappelijke kwaliteit, uw vastgoed kunt toetsen, onderbouwen en vaststellen.

De beschikbaarheid van een MJOB vermindert het aantal storingen en onverwachte calamiteiten en het bespaart onderhoudskosten door onnodige vroegtijdige vervangingen.
Wij hebben jarenlange ervaring en deskundigheid met betrekking tot het beheren van gebouwgebonden installaties in combinatie met bouwkunde en bouwfysica. Wij bieden een kundig advies op installatietechnisch gebied om de gewenste levensduur en kwaliteit van uw bedrijfspand te behouden of te optimaliseren.

 

 

 

Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen schoolgebouwen. Zij mogen zowel het geld voor het buiten- als het binnenonderhoud naar eigen inzicht besteden. Zij kunnen daardoor sneller beslissen hoe en wanneer bijvoorbeeld mankementen moeten worden gerepareerd. Ook kunnen ze onderhoudswerkzaamheden beter plannen. Tot 2015 gingen schoolbesturen alleen nog over het budget waarmee onder meer klaslokalen en aula’s worden opgeknapt. Gemeenten beheerden het geld voor het buitenonderhoud. Uit onderzoek bleek eerder dat zij daar miljoenen euro’s minder aan uitgeven dan zij daarvoor krijgen van het Rijk. Door de schoolbesturen nu zelf verantwoordelijk te maken krijgt het onderhoud van scholen weer meer prioriteit.

Kunnen school besturen het onderhoud zelf regelen ?
Is hiervoor de specialistische kennis aanwezig ?
Hebben schoolbesturen hier voldoende financiële middelen voor ?

Al deze vragen zullen waarschijnlijk ook op uw school van toepassing zijn.

Wij hebben voor u de oplossing ! Als specialist op het bovenstaande gebied willen wij u bijstaan in het beheer van uw onderhoud.

Om ook uw onderhoud doelmatig, betaalbaar en efficiënt te beheren is het noodzakelijk dat er te allen tijde een Meer Jaren Onderhoud Planning op basis van een conditiemeting uitgevoerd wordt.