EED Audits van start

28 maart 2016 | Nieuws

Zoals u mogelijk al weet krijgen organisaties met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet die de € 50 miljoen overstijgt,  te maken met een verplichte Energie-audit.  De regeling is in 2015 in werking getreden en komt voort uit de Europese doelstelling om het energieverbruik in 2020 met 20% verlaagd te hebben.

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Het gaat onder andere om het energieverbruik van gebouwen en installaties. De Europese Commissie wil bewustwording en inzicht in de mogelijke energiebesparings-mogelijkheden creëren.

Op basis van de Europese richtlijnen dienden grote ondernemingen uiterlijk 5 december 2015 een energie-audit uitgevoerd te hebben. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of aan de verplichtingen wordt voldaan.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van de audit-rapportage. De rapportage zal dan bestaan uit een schematisch overzicht van de energiestromen binnen uw organisatie en een overzicht van het energieprofiel van de gebouwen en/of processen. Daarnaast geeft het rapport een beschrijving van de belangrijkste interne en externe factoren die het energievebruik beinvloeden. Op basis hiervan zullen wij een analyse uitvoeren met als doel het in kaart brengen van het energiebesparingspotentieel en de mogelijke besparingsmaatregelen. Hiermee voldoet u aan de richtlijn en heeft u inzicht in uw mogelijke duurzaamheids bijdrage.