Nieuws

OKH lunchbijeenkomst Ingenieurs- en Adviesburo Technion over Verduurzaming

Op 4 oktober jl. vond de OKH lunchbijeenkomst plaats in het Abe Lenstrastadion, Heerenveen. Het onderwerp van deze lunchbijeenkomst was “Duurzaamheid”. Sprekers Ronald Spoelstra, Johan Koehoorn en Rene Veenema van Ingenieurs- en adviesburo Technion B.V. spraken tijdens deze lunchbijeenkomst over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een tool om bedrijven hierin bij te staan, is de energiewaaier…

Lezing voor OK Heerenveen

Vandaag, 4 oktober heeft Technion een lezing verzorgt voor OKHeerenveen. Het beladen onderwerp  was “duurzaamheid”. Ruim 50 gasten uit de techniek waren hierbij aanwezig.   Wat betekent duurzaamheid voor de advisering van onze technische dienstverlening!