Ingenieurs- en adviesburo Technion B.V.

Vanaf 1 maart j.l. Is Technion adviseurs verder gegaan onder de naam INNAX.

In mei 2019 is Technion onderdeel geworden van INNAX GROUP BV. Sindsdien werken we stapsgewijs aan onze integratie, met als gevolg dat onze vestigingen in Heerenveen en Tilburg vanaf 1 maart j.l. verdergaan onder de naam INNAX.

Met de verbreding van onze dienstverlening zien wij het als een logische vervolgstap om onszelf ook als INNAX te presenteren in de markt. Dat schept duidelijkheid en stelt ons beter in staat om gezamenlijk de verduurzamingsopgave te versnellen.

Uiteraard blijven we ons onverminderd inzetten voor u als klant. De naamsverandering heeft dan ook geen gevolgen voor onze samenwerking: deze wordt op exact dezelfde wijze voortgezet met dezelfde vertrouwde gezichten.

Veer meer informatie kunt u terecht op www.innax.nl

Recente projecten
Alle projecten